ZRAKY VŠECH PŘÍTOMNÝCH SE UPÍRAJÍ
POUZE NA NI
HLTAJÍ JI KAŽDÝM COULEM
JE MODERNÍ, JE SEXY, JE JEDINEČNÁ
CHCETE I VY ZAUJMOUT JEJÍ EXKLUZIVNÍ MÍSTO
AUDIOVIZUÁLNÍ REKLAMA
SE SPRÁVNÝMI PROPORCEMI
THEMEDIA
budete vidět...

VYMĚŇTE

1 BILLBOARD

ZA 100 TELEVIZÍ

VÝHODY

Proč zvolit unikátní řešení THEMEDIA?

Pozornost

Běžně nepředstavitelná situace, že pro svou reklamu získáte maximální pozornost diváka, je u nás skutečností. Díky klidnému prostředí čekárny se divák totiž plně soustředí na nabízený obsah. Neruší jej pracovní hovory nebo kolegové. Neodbíhá k plotně ani k plačícím dětem. Obrazovky umisťujeme tak, že vaši reklamu vidí každý čekající.
Velkou pozornost diváka ještě zvyšuje propojení televize s vyvolávacím systémem – na televizi se zobrazují postupně vyvolávaná čísla.

Zacílenost

Potřebujete zaujmout nastávající maminku nebo paní v důchodovém věku? Nabízíte vybavení dětem do školy či auta pro muže středního věku? Neplaťte za reklamu tam, kde si jí vaše cílová skupina nevšimne. Společně vybereme ideální místa, kde oslovíte právě své budoucí zákazníky. Vysílací místa řídíme technologií vzdálené správy, díky které volíme pro každé místo unikátní programovou nabídku.

THEMEDIA - Dáme vám reporty o vaší kampani jako nikdo jiný

Velkou pozornost diváka ještě zvyšuje propojení televize s vyvolávacím systémem - na televizi se zobrazují postupně vyvolávaná čísla pacientů k lékaři. Čekajíci se tak skutečně na médium intenzivně soustředí včetně obsahu a reklamy.

Flexibilita financování

Máte konkrétní částku na propagaci, kterou nechcete překročit? Nebo naopak nabízíte sezónní zboží, které byste nechali rádi intenzivně propagovat po určité období? Žádný problém. Vyjdeme vám vstříc s rozpočtem, jak potřebujete. Řekněte si. Navíc dodáme i reporty sledovanosti, takže přesně víte, za co peníze vydáváte.

Pozitivní vnímání

Většina čekajících svůj čas v čekárně nebo na úřadě nevyplňuje žádnou aktivitou. Vysílání na obrazovkách THEMEDIA proto čekající rozhodně vítají. Zejména oceňují, že místo rozhlížení se po ostatních mohou sledovat atraktivní pořady v televizi. Zařaďte se mezi ně.

Dětská nemocnice Brno

Dětská nemocnice spadá pod Fakultní nemocnici Brno. Její budovy se nacházejí v Brně Černých Polích. Tato nemocnice je přirozeným centrem lékařské péče o děti a mládež pro celý Jihomoravský kraj a další regiony. Reklamou v této instituci lze oslovit především mladé rodiny s dětmi a mládež.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 350 000 - 400 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 21

 

×

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě.

Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel. Ročně je na 1 100 lůžkách hospitalizováno průměrně 46 400 pacientů, ambulantně je provedeno téměř 600 000 ošetření.

Fakultní nemocnice Ostrava využívá k léčbě špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy, má k dispozici náročné a účinné léčebné programy. 

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 600 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 26

 

×

Krajská nemocnice Karlovy Vary, a.s.

Karlovarská krajská nemocnice poskytuje akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje.

 

Počet dynamických informačních panelů: 7

×

Městské úřady

Naše dynamické informační panely umisťujeme v prostorách městských úřadů a magistrátů na odborech dopravně správních agend.

Tento odbor zajišťuje registr řidičů, výdej řidičských průkazů, výdej občanských pasů a cestovních dokladů.

 

V naší nabídce aktuálně máme:

Magistrát města Přerova - Odbor správních agend a dopravy

Počet LED informačních panelů:

2

Městský úřad Říčany - Odbor správních agend a dopravy

Počet LED informačních panelů:

Městský úřad Kopřivnice - Odbor správních činností

Počet LED informačních panelů:

2

Městský úřad Krnov - Odbor dopravy

Počet LED informačních panelů:

1

 

Pro přesné ceny za jednotlivá vysílací místa se prosím obraťte na obchodní oddělení.

×

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice byla oficiálně zřízena 1. ledna 1998 spojením tří brněnských pracovišť: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Fakultní dětská nemocnice a Fakultní porodnice Obilní trh. V současné době je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Jedná se o jednu z největších nemocnic v ČR s počtem 1 milion ambulantních ošetření  za rok. Přichází sem obyvatelé celého Jihomoravského kraje, ale také z Kraje Vysočina a ze Zlínského kraje.

Pacientům všech věkových kategorií je zde poskytována specializovaná a superspecializovaná péče ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.

Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí  a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 1 000 000

 

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice:

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě zajišťujícím zdravotní péči pro obyvatele nejen Brna, ale i celé Moravy.

Počet dynamických informačních panelů: 6

 

Fakultní porodnice Obilní trh:

Porodnice Obilní trh spadá pod Fakultní nemocnici Brno. Jedná se o akreditované zařízení pro obor gynekologie a porodnictví.

Počet dynamických informačních panelů: 8

×

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce je situovaná v severní části Prahy a zajišťuje komplexní zdravotní péči pro občany ze spádového území Praha 8 a Praha 9. Díky výborné pověsti se na zařízení obracejí pacienti z celé České republiky.

Odborná pracoviště nemocnice jsou na vysoké odborné i lékařské úrovni. Jsou srovnatelná s obdobnými zařízeními v zemích EU a v mnoha oborech se řadí mezi špičku.

 

Počet dynamických informačních panelů: 25

×

Nemocnice Na Františku

Nemocnice na Františku v posledních letech prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o moderní zdravotnické zařízení, které je situováno v centru města Prahy. Ročně je zde ošetřeno v ambulantních provozech a specializovaných poradnách více než 80 tisíc pacientů.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 80 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 6

×

Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze

Nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech.

 

Počet dynamických informačních panelů: 36

×

Fakultní nemocnice u svaté Anny

Jedná se o druhou největší nemocnici ve městě, která poskytuje zdravotní péči nejen obyvatelům města Brna, ale i celého Jihomoravského kraje.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 400 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 11

×

Nemocnice Břeclav

Nemocnice Břeclav je všeobecnou nemocnicí okresního typu, která poskytuje agnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast až 130 tisíc obyvatel.

 

Počet dynamických informačních panelů: 10

×

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice Český Krumlov, a.s. je zdravotnickým zařízením s vlastní právní subjektivitou, která poskytuje široké spektrum zdravotních služeb včetně ambulantních.

 

Počet dynamických informačních panelů: 14

×

Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice je moderní rodinná nemocnice, která poskytuje při všech lůžkových odděleních i ambulantní zdravotní péči.

 

Počet dynamických informačních panelů: 12

×

Nemocnice Strakonice, a.s.

Ve strakonické nemocnici je ročně ambulantně provedeno téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků.Nemocnice se každoročně umisťuje na předních příčkách v hodnocení HealthCare Institutu.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 140 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 10

×

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje ale i širší spádové oblasti.

 

Počet dynamických informačních panelů: 15

×

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je významné zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 105 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku.

Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory) poskytuje základní ambulantní i hospitalizační péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreantů.

 

Počet dynamických informačních panelů: 12

×

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi.

Nemocnice poskytuje zdravotní péči o děti i dospělé v celé šíři spektra lékařských oborů. Pacientům poskytuje ambulantní i lůžkovou péči.

 

Počet ambulantních ošetření za rok: 776 000

 

Počet dynamických informačních panelů: 8

×

Krajská nemocnice Cheb, a.s.

Hlavním posláním nemocnice v Chebu je poskytování lůžkové i ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje.

 

Počet dynamických informačních panelů: 2

×

Klatovská nemocnice, a.s.

Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu, druhým největším zdravotnickým zařízením v Plzeňském kraji. 

Slouží obyvatelům druhého největšího města regionu a zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v ČR, které je v části Šumavy i jedním z významných turistických center.

 

Počet dynamických informačních panelů: 7

×

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy a z celých Čech.

 

Počet dynamických informačních panelů: 6

×

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. disponuje celkem 20 specializovanými zdravotnickými odděleními, z nichž většina poskytuje jak ambulantní, tak lůžkovou péči. Nedílnou součástí je také nemocniční lékárna a prodejna zdravotnických potřeb.

 

Počet dynamických informačních panelů: 8

×

SKUTEČNÁ DIGITAL SIGNAGE
KONEČNĚ V ČR

THEMEDIA - ojedinělý audiovizuální systém konečně v Česku

Nabízíme obrazovky jedině ve Full HD rozlišení (1920×1080).
To znamená, že vaši reklamu zobrazíme vždy kvalitně a profesionálně.
Velikost uhlopříčky monitoru je standardně 40 palců (101 cm), proto na ni divák jakéhokoli věku uvidí i z větší vzdálenosti.

Hlavní plocha

Zde běží smyčka různorodých pořadů, ve které reklama zabírá určitou část vysílání (přibližně 35 %). Minimální délka reklamního spotu činí 15 sekund.

Textový řádek

K dispozici jej má daná instituce (nemocnice, úřad, ordinace). Díky tomu na něm běží aktuální informace a divák má další důvod se na obrazovku opravdu dívat.
Jsme členem
mezinárodní organizace
Digital Signage Federation

Postranní panel

Funguje buď jako vyvolávací systém pacientů či klientů na úřadě, nebo jako statický reklamní banner. Ten se zobrazuje pouze ve chvílích, kdy na hlavní ploše obrazovky běží nekomerční vysílání. Zde se můžete prezentovat jako sponzor pořadu.

Čas a datum

Díky stále aktuálnímu času na monitoru divák neztrácí pozornost hledáním tohoto údaje mimo obrazovku.

Hlavní plocha

Zde běží smyčka různorodých pořadů, ve které reklama zabírá určitou část vysílání (přibližně 35 %). Minimální délka reklamního spotu činí 15 sekund.

Textový řádek

K dispozici jej má daná instituce (nemocnice, úřad, ordinace). Díky tomu na něm běží aktuální informace a divák má další důvod se na obrazovku opravdu dívat.

Postranní panel

Funguje buď jako vyvolávací systém pacientů či klientů na úřadě, nebo jako statický reklamní banner. Ten se zobrazuje pouze ve chvílích, kdy na hlavní ploše obrazovky běží nekomerční vysílání. Zde se můžete prezentovat jako sponzor pořadu.

Čas a datum

Díky stále aktuálnímu času na monitoru divák neztrácí pozornost hledáním tohoto údaje mimo obrazovku.

DALŠÍ SLUŽBY

Umíme zaujmout a víme, co je k tomu potřeba. Vyberte si z naší barevné palety reklamních služeb

DABING

Audiovizuální reklama bez správně padnoucího hlasu je jako lahodně vypadající steak, který ale šéfkuchař zapomněl vhodně okořenit.
Vyberte si z našich hlasů ten, jímž spot ideálně dochutíte.

Alena

Barbora 1

Barbora 2

Dominika

Kateřina

Martina

Michaela

Petra

Dušan

Jakub

Ondřej

Ondřej 2

Radek

×

TVORBA KAMPANĚ

Rádi byste si nechali upéct reklamu, ale chcete ji s kousky čokolády, bez rozinek a s extra polevou? Ať už si přejete, aby vaše kampaň vypadala jakkoliv, vytvoříme ji přesně podle vašich požadavků. A pokud ideální recept neznáte, rádi pomůžeme: vybereme nejvhodnější vysílací místa, poradíme s charakterem i konceptem kampaně. Chcete mít více muziky od jedné kapely? Stačí říct - reklamu rádi zprostředkujeme i v dalších médiích.

×

VÝROBA SPOTŮ

Přímočaře, srozumitelně, s přehledem. Reklamní spot vytvoříme právě tak, aby oslovil vámi požadovanou cílovou skupinu. A co víc, aby se stal hlavním chodem, na který lidé jen tak nezapomenou a ještě si k vám půjdou přidat.

Podívejte se na ukázky námi vyrobených spotů:

×

KONTAKTUJTE NÁS

Firemní kontakty

Email: reklama@themedia.cz

Web: www.themedia.cz

Telefon: +420 513 034 142

IČ: 29293286

DIČ: CZ-29293286


Pobočka Praha

Adresa:

Janovského 9

Praha 7, 170 00

Odkaz na Google Maps

Pobočka Brno

Adresa:

Legionářská 182

Kuřim, 664 34

Telefon: +420 513 034 142

Odkaz na Google Maps


Náš tým

REFERENCE

Významní klienti - vážíme si vaší důvěry

Partneři - jsme hrdí, že s vámi můžeme pracovat

Podporujeme - věříme tomu, co děláte